Laboratorija za računarsku grafiku i geografske informacione sisteme je najstarija laboratorija na Katedri za računarstvo i informatiku. Laboratorija je oformljena 1991. godine, uz značajnu podršku organizacije EI Bull HN i EI Informatika.

Istraživanja u kojima učestvuju članovi Laboratorije su usmerena ka geo-informacionoj nauci, informacionim sistemima, softverskom inženjerstvu, sistemima računarske grafike i sistemima za upravljanje podacima i znanjem. Značajni rezultati poslednjih godina odnose se na oblasti kao što su: interoperabilnost, semantička integracija informacija, ontologije, senzor Web, mobilni/Web informacioni sistemi, lokaciono-zasnovani i kontekstno-svesni servisi, virtuelna realnost, e-sistemi, sigurnost i zaštita informacija.

Pored velikog broja projekata koji su finansirani iz fondova Ministarstva nauke, Laboratorija je imala i značajne projekte saradnje s privredom, u okviru kojih su realizovani specijalizovani informacioni sistemi koji se uspešno primenjuju u poslovanju javnih preduzeća i državnih institucija. Uz primenu aktuelnih tehnologija, realizovani su sistemi koji se mogu izvršavati u distribuiranom okruženju kao samostalne aplikacije, Web aplikacije, kao i aplikacije na mobilnim uređajima.

Trenutno laboratorija ima tri aktivna projekta iz oblasti tehnološkog razvoja, koja finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, kao i nekoliko projekata saradnje s privredom. Partneri u realizaciji i korisnici realizovanih sistema ovih projekata su: Vojska Srbije, Privredno društvo Jugoistok, Hidrometeorološki zavod Srbije; dok su u ranijim projektima to bili: Vojska Jugoslavije (od 1993), Telekom Srbije (od 1995), ministarstva Republike Srbije i lokalne samouprave (Niš, Vranje, Rakovica). Partneri u realizaciji i korisnici realizovanih sistema su: Vojska Srbije, kompanija Jugoistok, Hidrometeorološki zavod Srbije, a ranije Telekom, ministarstva, lokalne samouprave (Niš, Vranje). Članovi Laboratorije učestvovali su u realizaciji nekoliko međunarodnih projekata iz programa TEMPUS, COST i FP5.

Od ljudi koji su nekada bili članovi ove laboratorije i onih koji su sada njeni članovi zvanje doktora nauka nosi njih devet. Laboratorija danas ima ukupno 18 istraživača, od toga 12 aktivnih članova iz reda nastavnika i saradnika Katedre (od toga 4 doktora nauka i 4 magistra), 2 laboranta, kao i 4 mlada istraživača sa statusom stipendiste Ministarstva nauke.

U poslednjih pet godina članovi Laboratorije publikovali su preko 100 naučnih radova  poglavlja u monografijama, u vrhunskim međunarodnim časopisima, u zbornicima sa međunarodnih i domaćih konferencija.

Od 2004. godine Laboratorija je član Evropske asocijacije GIS laboratorija AGILE (Association of Geographic Information Laboratories for Europe), čiji je cilj promocija istraživanja i edukacije u oblasti geo-informacionih nauka.